Ürünler

Beşeri İlaçlar
Azyter

FORM Steril göz damlası
ETKİN MADDE Azitromisin dihidrat 15mg / g
TERAPÖTİK ENTİKASYONLAR İltihaplı bakteriyel konjonktivit, Trahomatöz konjonktivit
TİCARİ ŞEKLİ Tek dozluk göz damlası
Kısa Ürün Bilgisi Kullanım Talimatı

Aprokam

FORM Enjeksiyonluk çözelti tozu
ETKİN MADDE Sefuroksim 50mg / g
TERAPÖTİK ENTİKASYONLAR Katarakt cerrahisinden sonra postoperatif endoftalminin antibiyotik profilaksisinde endikedir.
TİCARİ ŞEKLİ 50mg Intrakameral Enjeksiyonluk Çözelti
Kısa Ürün Bilgisi Kullanım Talimatı

Efemoline

FORM Steril göz damlası
ETKİN MADDE Sefuroksim 50mg / g
TERAPÖTİK ENTİKASYONLAR Gözünüzde meydana gelen alerji, bulaşıcı olmayan konjonktivit, kornea iltihabı veya enflamasyon tedavisi için kullanılır.
TİCARİ ŞEKLİ 50mg Intrakameral Enjeksiyonluk Çözelti
Kısa Ürün Bilgisi Kullanım Talimatı

Zaditen

FORM Steril göz damlası
ETKİN MADDE Ketotifen 0,25mg / g
TERAPÖTİK ENTİKASYONLAR Alerjik konjontivit semptomlarının tedavisinde endikedir.
TİCARİ ŞEKLİ 5ml lik çözelti içeren şişeler içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
Kısa Ürün Bilgisi Kullanım Talimatı

Cacicol

FORM Steril göz damlası
ETKİN MADDE Poli (karboksimetilglukoz sülfat), Dekstran T40, Sodyum klorür
TERAPÖTİK ENTİKASYONLAR Kornea iyileşmesi
TİCARİ ŞEKLİ 5 adetlik tek dozluk flakon
Kısa Ürün Bilgisi Kullanım Talimatı