Grup

Oftalmolojiye adanmış 150 yıl

Théa'nın hikayesi, yeni ürünlerin keşfedilmesine ve dağıtılmasına katkıda bulunarak oftalmoloji üzerinde iz bırakan Chibret ailesinin hikayesi ile yakından ilişkilidir.

Théa Group

Théa'nın hikayesi benzersizdir, çünkü dün bir aileyken bugün ailelerinin hedeflerini tam olarak yerine getirmeye kararlı iki yöneticisi vardır.Théa nesilden nesile Avrupa oftalmolojisine katkıda bulunan Chibret ailesinin geleneklerine bağlı kalmaya her zamankinden daha fazla kararlıdır.

Chibret ailesinin tarihini öğrenmek için tıklayın.