Göz Sağlığı Bölümü

KATARAKT

KATARAKT CERRAHİSİ

Katarakt cerrahisi, görmeyi düzeltmek için yapılan rutin, etkili bir işlemdir. Katarakt semptomları, ilerlemesi ve cerrahiden sonra iyileşme hakkındaki bigileri burada bulabilirsiniz.


Katarakt sık görülen bir göz hastalığıdır ve tüm dünyada görme bozukluğunun başlıca nedenidir (vakaların % 48’i). Kataraktın tedavisinde tek seçenek cerrahidir.

KATARAKT NEDİR?

Katarakt göz merceğinin bulanıklaşmasıdır. Mercek, gözde irisin (gözün renkli bölümü) arkasında yer alan doğal bir yapıdır. Mercek, görme ve ayrıca görsel konumlandırma, örn. yakın ve uzak odak değişim becerisi, açısındanm çok önemlidir.

Kataraktın en yaygın görülen nedeni yaş ve dolayısıyla yaşlanmadır, ancak kataraktlar göz yaralanması (travma sonrası katarakt), daha önceden var olan göz hastalığı (pigmenter retinopati, geçirilmiş göz operasyonu,vb.), tıbbi tedaviler (kortikosteroidler, göz küresi radyoterapisi,vb.) veya diyabet gibi kronik hastalıklar sonucu meydana gelebilir. Çocuklarda katarakt doğumsal da olabilir.

Katarakt gelişme riskini artıran, tütün sigara klullanımı, aşırı alkol tüketimi ve güneş ıişıiğıina maruz kalmak (ultraviyole ışınları) gibi bir dizi faktör bulunmaktadır.

KATARAKT SEMPTOMLARI

Yaşlandıkça, normalde şeffaf kristalin bir yapıya sahip olan mercek, giderek opak hale gelir. Işığın bu mercekten geçmesinde ve retinaya ulaşmasında zorluk yaşanır. Bu, görüntülerin ve renklerin doğru olarak algılanmasını engeller.

Katarakt, her noktada aynı oranda ve aynı hızda gelişmez. Sadece bir gözde meydana gelebilir veya daha yaygın olarak her iki gözde oluşabilir., Bbulanık veya buğulu görmeye ve gözlükle düzeltilemeyen ilerleyici görme bozukluğuna yol açar.

Ortaya çıkabilecek diğer belirtiler:

  • Görme alanında küçük lekeler veya minik noktalar
  • Kontrast , rahatlama veya renklerin algılanmasında sorunlar
  • Bir peçenin perdenin ardında gibin görmek
  • Okumada zorluk ve özellikle gece araba kullanma sırasında parlama gibi ışığa karşı artan hassasiyet
  • Bir gözde çift görme

Kataraktın, gözlüğünüzün derecesi üzerinde de olumsuz etkisi vardır., Mmiyopiye veya mevcut miyopinin daha kötü olmasına, dolayısıyla uzak görmenin kötüleşmesine yol açar.

Bir tanıya ulaşılmasında göz muayenesi büyük önem taşır.

KATARAKT İÇİN OFTALMOLOJİK TEDAVİLER

Katarakt için herhangi bir ilaç tedavisi mevcut değildir., Ttek seçenek cerrahi tedavidir. Katarakt ameliyatı iyi bilinen bir tekniktir ve vakaların çoğunda tatmin edici sonuçlar alınır.

Ancak, herhangi bir belirti yoksa veya görme hafifçe etkilendiyse, katarakt ameliyatı gerekli olmayabilir. Bu tür vakalarda, sadece gözlüğün reçetesini değiştirmek yeterli olabilir. Göz Hhekiminiz, günlük aktivitelerinizde (okuma, araba kullanma, zevk veren aktiviteler, vb.) görme bozukluğunun etkisine dayanarak, ameliyatın gerekli olup olmadığıonı değerlendirecektir.

Ameliyat yapılmazsa, göz merceği giderek daha bulanık hale gelecektir. Bu, görmenizi ve sonunda bağımsızlığınızı etkileyecektir. Bu nedenle, göz muayenelerinizi düzenli yaptırarak Göz hekiminizin durumu değerlendirmesine olanak sağlamalısınız.

KATARAKT İÇİN CERRAHİ TEDAVİ

Katarakt cerrahisi, merceğin çıkartılmasını ve sentetik bir lensle değiştirilmesini kapsar, buna ‘göz içi lens implantı’ veya ‘yapaysuni lens’ adı verilir. Bazı implantlar presbiyopi, miyopi veya astigmatizmin (korneanın oluşum bozukluğu) düzeltilmesine de yardımcı olabilir,. D dolayısıyla miyopi ve hipermetropi için gözlük kullanılmasını gereksiz hale getirir.

Katarakt cerrahisinin evreleri

Hastaneye yatmak çoğu zaman gerekli değildir. Ameliyatın kendisi çoğunlukla 15 dakika kadar sürer ve steril bir ameliyathanede yapılır. Ameliyat hasta sırtüstü yatarak yapılır.

Günümüzde, hastalardan katarakt ameliyatının planlandığı zamandan 2 saat kadar önce gelmeleri istenir. Böylece, uygun hazırlıklar yapılabilir. Bugün, artan sayıda tedavi protokolleri ve yenilikler, hastanın bekleme zamanının ve hazırlık süresinin kısalmasını sağlamaktadıra neden olur.

Katarakt ameliyatından 45 dakika veya 1 saat önce göz damlası uygulanarak ya da midriyazis (göz bebeğinin genişlemesi) sağlanır. Göz damlası formunda lokal anestezi yapılır. Özel antiseptik ürünler kullanılarak, göz çevresi ve göz yüzeyi dezenfekte edilir.

Ameliyat sonrası bakım

Katarakt ameliyatından sonra, hastaların çoğu şiddetli göz ağrısı bildirmemişlerdir. Ameliyattan hemen sonra, ameliyat sonrası bakım için göz damlası verilir. Göz tamamen normal görünse de, hastalar göz damlasını önerilen süre boyunca kullanmalıdır. Buna ek olarak, katarakt ameliyatının yapıldığı gözün ovalanmabması çok önemlidir

İdeal olarak, göz makyajı ameliyattan sonra en az bir hafta yapılmamalıdır. Görmeyle ilişkili normal aktivitelere ameliyattan sonraki gün dönebilirsiniz. , Ancak yüzme ve zorlayıcı fiziksel aktiviteler ameliyattan sonra iki ya da üç hafta yasaktır. Hastalar, görmeleri normale dönene kadar, araba kullanmaktan kaçınmalıdır. Ancak, ameliyattan sonra, uçakla dahil olmak üzere, seyahat edilebilir. Bu öneriler elbette belirli tıbbi durumlara göre uyarlanacaktır. Herhangi bir sorunuz olduğunda, ilk başvuru noktanız Göz Hekiminizdir. Görme normalde birkaç hafta sonra iyileşir. Herhangi bir komplikasyon gelişmediğinden emin olmak için, düzenli göz muayeneleri yapılmalıdır. Görme keskinliğiniz ameliyattan sonra bir kaç hafta içinde hala bozuksa, gözlük reçete edilebilir. Renkli camlar, ameliyattan sonra yaşayabilşeceğiniz parlama duyarlılığı sorununun azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yan etkiler

Katarakt ameliyatı sonrası bulanık görme normaldir, ancak bu düzelmelidir. Katarakt ameliyatı sonrası kırmızı göz görülebilir., Bbu birkaç gün sonra vücut tarafından emilecek ve kaybolacak hafif kanamayı işaret eder.

Gözünüzü tahriş olmuş gibi, içinde kum ya da yabancı cisim varmış gibi hissedebilirsiniz. Benzer şekilde, kataraktın çıkartılmasından sonra 24 saat içinde gözünüzde biraz ağrı olabilir. Görüşünüzde ‘yüzen lekeler’ (tıbbi adı miyodesopsi), artan ışık duyarlılığı ve kuru göz de ortaya çıkabilir, ancak bunlar geçicidir ve kaybolacaktır.

Göz hekiminiz size olası riskler ve komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi verecektir. Buna ek olarak, katarakt ameliyatını takip eden günlerde anormal belirtiler yaşarsanız (kırmızı, şişmiş göz de iltihap varsa), vakit geçirmeden hekiminize başvurmalısınız.

Katarakt cerrahisinden birkaç yıl sonra, mercek kapsülü (göz içi implantının arkasında) bazen opak hale gelebilir. Bu, görme keskinliğinde bozulmaya yol açan ikincil katarakttır ve sıklıkla lazser cerrahisi ile tedavi edilebilir.
Kaynaklar :


(1) Ameli, Le traitement de la cataracte [en ligne]. Disponible sur : www.ameli.fr/marne/assure/sante/themes/cataracte/traitement


(2) Ameli, Comprendre la cataracte [en ligne]. Disponible sur : www.ameli.fr/assure/sante/themes/cataracte/comprendre-cataracte.


(3) Haute Autorité de Santé, Fiche pertinence des soins indications et contre-indications de la chirurgie de la cataracte liée à l’âge [en ligne]. Disponible sur : www.has-sante.fr/jcms/c_2906983/fr/fiche-pertinence-des-soins-indications-et-contre-indications-de-la-chirurgie-de-la-cataracte-liee-a-l-age.


(4) Bérengère Deforge, Gilles Duluc, Julie Garnon, François Mourey, Mihail Ott, « Le parcours “patient debout” - L’expérience de l’hôpital Saint-Louis », Gestions hospitalières, Numéro 574, mars 2018.


(5) Haute Autorité de Santé, Conditions de réalisation de la chirurgie de la cataracte : environnement technique – Rapport d'évaluation technique, Juillet 2010 [en ligne]. Disponible sur : www.has-sante.fr/jcms/c_992026/fr/conditions-de-realisation-de-la-chirurgie-de-la-cataracte-environnement-technique-rapport-d-evaluation.


(6) ANAP, Premier Cercle SD - Bloc opératoire « Concilier qualité de prise en charge et efficience » - Mettre en œuvre la démarche « patient debout » au bloc opératoire [en ligne].  Disponible sur :http://bloc-operatoire.anap.fr/publication/2138.


(7) Jennifer Marie-Louise, Ramin Tadayoni, « Ophtalmologie : des progrès notables, des espoirs thérapeutiques, à quel coût ? », La Revue du Praticien Médecine Générale, Tome 67, n° 10, décembre 2017, pp. 1 097-1 106.


(8) Clémence Bonnet, Antoine Brezin, « Cataracte, quand opérer ? », La Revue du Praticien Médecine Générale, Tome 32, n° 1 000, mars 2018, pp. 326-327.