Uzmanlık alanları

Prezervansız laboratuvar

Göz sağlığı için çalışırken görme potansiyelini koruyoruz.Théa prezervansız göz bakımı ürünlerinde öncü olmuştur ve dünya liderliğini sürdürmektedir.

Théa Group

1950’lerde, oftalmolojik ürünlerin açıldıktan sonra kontaminasyonunu önleyen prezervanların geliştirilmesi önemli bir gelişmeydi.Prezervanların kornea, konjonktiva ve gözyaşı filmi üzerinde zararlı etkisi olduğu ve iritasyon, enflamasyon ve göz kuruluğuna neden olduğunu 40 yıl sonra bir çok çalışma ile gösterildi.

Bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla, tek kullanımlık ürünler satışa sunuldu.Fakat, bu ambalaj formu pahalıdır ve ekolojik değildir; ayrıca yaşlı hastalar tarafından kullanımı zordur.
Théa 1990’larda, on yıl süren araştırmalar sonucunda, prezervansız multi-doz ilk göz damlalığı  ABAK®’ı icat etti, ve Steri-free® ve Easy Grip® teknolojisi gibi prezervansız damlalık serisi başlamış oldu.

Théa sayesinde, oftalmolojide prezervansız döneme geçildi, ve hastaların göz hastalıklarının tedavisi için geniş bir ürün yelpazesinden faydalanması sağlanırken aynı zamanda görme potansiyellerinin korunmasına da olanak sağlanmış oldu.

Prezervanların zararlı etkileri

Prezervan nedir?

Avrupa farmakopesi, çok dozlu göz damlalarının açıldıktan sonra mikrobik kontaminasyonunu önlemek ve sınırlandırmak için antimikrobiyal ajan veya prezervan içermelerini tavsiye etmektedir.

Ancak, çalışmalar özellikle uzun süre ile göz damlası kullanan hastalarda, prezervanların oküler yüzey için toksik olduğunu gösterdi.

Çeşitli prezervanlar mevcuttur.Prezervanlar aktivite spektrumları, oküler yüzey üzerindeki toksisiteleri ve alerjenik potansiyelleri ve fiziko-kimyasal özellikleri açısından farklılık göstermektedir.Organik civa türevleri, amidinler, alkol, paraben ve oksiklorür kompleksleri içerebilirler veya kuaterner amonyum bileşiklerinden oluşabilirler. Bunlar arasında oftalmolojide en yaygın kullanılan prezervan benzalkonyum klorürdür (BAK).


Prezervanlar

Prezervanların zararlı etkileri

Bir veya daha fazla prezervan içeren göz damlalarının uzun süre kullanılması gözyaşı filmi, yüzeysel yapılar (konjonktiva, kornea) ve derin yapılarda (lens, trabeküler ağ) değişikliklere neden olur.

Gözde ortaya çıkan en hafif belirtiler arasında göz kuruluğu ile rahatsızlık hissi ve irritasyon bulunmaktadır.Daha şiddetli sekonder etkiler arasında ise değişen düzeylerde enflamasyona bağlı olarak gelişebilen gözde fibrozis bulunmaktadır. Bu, glokom cerrahisi sonrası başarısızlık riskinin artmasına neden olmaktadır.

Sekonder etkilerin şiddeti, tedavi süresine, doza ve göz damlalarında kullanılan prezervanların türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır.

Bu komplikasyonları sınırlandırmanın en iyi yolu koruyucu içeren göz damlalarının doz sıklığını azaltmak veya en iyi çözüm olan prezervansız göz damlası kullanmaktır.


Théa’dan prezervansız inovasyonlar

ABAK® sistemi

ABAK® damlalıkları mikrobiyal kontaminasyonu önleyen filtresi ile 300 damla damlatılmasına olanak sağlayan yüksek güvenlikli bir ileri teknoloji ürünüdür.Sürekli olarak geliştirilmesi sonucunda daha küçük, daha kullanışlı, daha etkili olması sağlanmıştır. Klasik prezervanlı çok dozlu damlalıklar açıldıktan sonra 2-4 hafta kullanılabilirken ABAK şimdi 3 aya kadar kullanılabilmektedir.

Çevre dostu bir inovasyon

Sürekli gelişen bu konsept çevre için önemli bir ilerlemedir.10 ml’lik ABAK® damla her iki göze 150 kez uygulama sağlayan 300 damla içermektedir, diğer bir deyişle 150 tek kullanımlık damlaya eşdeğeridir.


Daha fazla bilgi için:  “Damlalıktaki teknoloji, Abak“ broşürüne bakın


Théa’dan prezervansız inovasyonlar

Steri-Free®

Steri-Free Technology® tüp ile yalnızca gerekli maddeler içeren, diğer bir deyişle prezervan, psödo-prezervan veya diğer irirtant maddeleri içermeyen jellerin hastalara sunulması mümkün olmaktadır.Théa bu inovasyonla, göz sağlığı ürünlerinde prezervanların zararlı etkilerine karşı mücadelede lider olduğunu bir kez daha kanıtlamış ve çığır açan ürünler geliştiren imajını korumuştur.Théa’dan prezervansız inovasyonlar

Easygrip®

Easygrip®, yeni teknoloji ile ABAK® sistemiyle uyumlu olmayan bazı moleküllerin prezervansız damlalıklarda sunulmasına olanak sağlayan bir inovasyondur.Ergonomik şekli hastaların tutmasını kolaylaştıracak ve göze doğru sayıda damlanın kolayca damlatılmasını olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Théa’nın Easygrip® teknolojisi ile geliştirilen damlalıklarının nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgi için:

Kullanım talimatlarını buradan indirebilirsiniz


prezervansız inovasyonlar

Tek kullanımlık

Yüksek maliyetlerine ve zor kullanımınlarına rağmen, tek kullanımlık damlalıklar kısa süreli tedavilerde ve aralıklı kullanımlarda en uygun paketleme formu olmayı sürdürmektedir.