Eğitim

Bilginin paylaşımı

Théa’nın tek önceliği inovasyon değildir. Eğitim ve bilgi paylaşımı her zaman Chibret ailesi için önemli bir gelenek olmuştur. Théa birçok proje ve pedagojik faaliyeti desteklemektedir.

Théa Group

Tıbbi uygulamalar sürekli olarak gelişmektedir. Théa genç doktorların oftalmoloji alanındaki en son gelişmelere ulaşmasını sağlamak ve mükemmeliyeti tevşik etmek adına Avrupa da ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen eğitim programlarını desteklemektedir.

Yarının bilimsel gelişmeleri bugünkü genç nesillerin elinde olduğundan, Théa oftalmoloji alanında girişimci, yaratıcı ve hayal gücü sergileyen genç araştırmacıları ödüllendiriyor ve çalışmalarını uluslararası bilim camiasına duyurmalarına katkıda bulunuyor


Eğitim
Avrupa Oftalmoloji Kurulu (E.B.O.)

Avrupa Oftalmoloji Kurulu, Avrupa’daki oftalmolojik uygulamaları homojenleştirmek ve bir Avrupa diploması ile ödüllendirerek onları en yüksek standartlara getirmek için kurulmuştur.

Her yıl birçok genç oftalmolog, Avrupa Oftalmoloji Derneğinin (S.F.O.) yıllık kongresinde düzenlenen bu sınava girmektedir.

http://ebo-online.org/newsite/home.asp

Eğitim
Genç Oftalmologlar

2015 yılında, 32 farklı ülkeden 641 aday Paris'te bu uluslararası sınava girmiştir. Théa, bu buluşmayı ilk toplantıdan beri desteklemiştir.

http://oviedoemyo.com/


Eğitim
EVER

Théa, Avrupa Görme ve Göz Araştırması Derneği (EVER) ve Vakfı’nın tarihsel bir ortağıdır. EVER, Avrupa'nın önde gelen oftalmolojik araştırma derneğidir. Yıllık kongrelerinde özellikle genç Avrupalı araştırmacılara çalışmalarını sunma imkanı vermektedir.

www.ever.be

http://www.ever-f.eu/
Eğitim
Üniversite

Théa, Auvergne Üniversitesi tarafından kurulan Fransa'daki ilk Üniversite Vakfı'nın kuruluşuna hem kurucu üye hem bağışçı olarak katılmıştır.

Théa'nın finansal desteği ile yabancı üniversitelerle ortaklık kurmak, uluslararası doktora burslarını desteklemek, nitelikli uluslararası profesörlere ev sahipliği yapmak, en başarılı araştırmacılara maddi yardım sağlamak ve araştırmacılar için değişim programları düzenlemek gibi üniversitenin uluslararası alanda yeni eğitim ve araştırma projeleri başlatmasına olanak sağlanmaktadır.


Eğitim
TROPHY

2012’de, Théa "Théa Avrupa yarışması - göz patolojilerinde klinik vakalar" , "TROPHY" yi başlattı.TROPHY, uzman ve asistanların klinik vakalarının sonuçlarını ve deneyimlerini paylaşarak uzmanlık alanlarına aktif olarak katılmalarını teşvik etmeyi amaçlayan her yıl düzenlenen bir yarışmadır.

Elde ettiği başarı nedeniyle yarışma, Avrupa dışındaki ülkelere açılmış ve şimdi "uluslararası" hale gelmiştir. Her yıl bir tema belirlenmektedir. arafsız ve gizli bir şekilde ,uzmanlar tarafından belirlenen üç araştırmacı, kongreye paralel olarak organize edilen Théa sempozyumunda klinik vakalarını sunmak üzere Théa tarafından davet edilirler.

www.thea-trophy.com

Eğitim
Oküler Nütrisyon Toplantısı

Théa tarafından ilk kez 2015’de düzenlenen, Avrupa›daki oftalmologlar için nütrisyon konusunda bir karşılaştırmalı değerlendirme eğitimi olan Oküler Nütrisyon Toplantısı, yaşa bağlı makula dejenerasyonunda nütrisyon üzerine yapılan en son araştırma ve bulguları paylaşmayı amaçlamaktadır.

Eğitim
Cerrahi Simülatörü

Théa, Auvergne Üniversitesi ile el ele vererek Clermont-Ferrand›ta bulunan Gabriel-Montpied eğitim hastanesinin göz hastalıkları kliniğine ultra-modern bir cerrahi eğitim aracı kazandırdı.

Bu ortaklık çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerdeki oftalmologlar Théa Vakfı Üniversitesinde veya Auvergne Vakfı Üniversitesinde ağırlanmaktadır ve yoğunlaştırılmış ileri düzey cerrahi eğitimi almaktadırlar.

Sahra altı Afrika gibi dünyanın belirli alanlarında, 1 milyon kişiye yalnızca bir katarakt cerrahı düştüğünü ve körlüğün sessiz bir trajedi olduğu yerler göz önünde tutulduğunda, bu çok önemli bir katkıdır.


Eğitim
Eğitim & Théa Vakfı

Théa Vakfı'nın iki önceliğinden birisi, Fransızca ve Portekizce konuşan Afrika'daki doktor ve hemşirelerin kendi ülkelerinde veya en iyi Fransız veya uluslararası göz hastalıkları kliniklerinde mesleki eğitim programlarına katılmalarını mümkün kılmak ve böylece kazandıkları bu deneyimi uygulamaya koyarak yerel halklarına doğrudan fayda sağlamalarına katkıda bulunmaktır.