Uzmanlık Alanları

Uzmanlık Alanlarımız

Théa, göz sağlığını korumaya kendini adamıştır. Tanı, tedavi ve cerrahi alanlarda, bilinen klasik ürünlerden yenilikçi ürünlere kadar, hem prezervan hem tedavi edici ürünlerden oluşan eksiksiz bir portföy sunuyoruz.

Théa Group

Önümüzdeki yıllarda Ar-Ge stratejimiz, aşağıdaki alanlarda yenilikçi tedavilerin geliştirilmesine odaklanacaktır:

■ Kuru Göz

■ Göz ve Göz Kapağı Enfeksiyonları 

■ Göz Kapağı Hijyeni

■ Arka Segment 

■ Göz Cerrahisi

■ Alerji 

■ Glokom

Buna paralel olarak, ABAK® sisteminin sürekli iyileştirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir.

Terapötik eksen
Göz alerjileri

Astım, saman nezlesi, besin alerjileri ...... son on yılda alerji insidansı olağanüstü bir şekilde artmıştır ve dünyadaki üçüncü halk sağlığı problemi olarak düşünülebilir.

Göz alerjileri alanında, kortizon temelli ilaçların yan etkileri yıllar geçtikçe ilaç endüstrisinin alternatif terapötik tedaviler geliştirmesine yol açmıştır.

Théa ayrıca steroid yapısında olmayan, prezervan içermeyen ilk anti alerjik göz damlasını ABAK® şişelerinde veya tek kullanımlık göz damlası olarak geliştirmiştir.

Théa, ilk olarak çok faktörlü bir anti-alerjik molekül olan NAAGA’nın keşfi ile bu alanda öncü olmuştur. 

Terapötik eksen
Kuru göz

Kuru göz sendromu, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve çoğu olguda, kayganlaştırıcı, hidrate edici ve muko-adezif gibi çeşitli özelliklerde göz damlalarıyla tedavi gerektirir. Théa, kuru göz tedavisinde tümü prezervansız, çok dozlu ABAK şişeler veya tek dozluk damlalar şeklinde geniş bir ürün yelpazesinin geliştirilmesiyle bu alanda büyük bir deneyim kazanmıştır.

Prezervan maddelerin göz kapakları, göz yüzeyi ve gözyaşı kalitesine zararlı etkileri olduğundan, prezervan maddelerin kullanımından kaçınılması gerektiği gösterilmiştir.

Kuru göz patolojisini tanımlayan yeni çalışmalar, doku lezyonlarına neden olan hücresel stresin merkezi rolü üzerine odaklanmıştır. Théa, bu bulgulara dayanarak Thealoz Duo’yu (tıbbi cihaz) geliştirmiştir: trehalozun prezervan özellikleri ile hiyalüronik asidin kayganlaştırıcı ve hidrate edici özellikleri ABAK® şişesinde birleştirilmiştir.


Terapötik eksen
Oküler Nütrisyon

Nütrisyonun göz sağlığına olan etkisi iyi bilinmektedir. Théa, göz sağlığı için besin takvitesi üreten ilk göz ilaç firmalarından biridir (Nutrof® ).

Bu besin takviyeleri, yeni bilimsel araştırmaların bulguları doğrultusunda sürekli olarak gelişmektedir. Théa, bu alanda birçok epidemiyolojik ve klinik çalışmayı finanse etmiştir veya yürütmüştür. Özellikle, 2006 yılında başlatılan ve hem nütrisyonel hem oftalmolojik verilerin kaydedildiği dünya çapında birkaç epidemiyolojik çalışmadan biri olan "Aliénor" çalışması bunların arasındadır. Bu çalışma, Inserm’de bulunan Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Bölüm U 897 ile Bordeaux Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı arasındaki işbirliğinin meyvesidir. Göz hastalıklarında beslenmenin rolünü incelemek için önemli bir araştırmadır.


Terapötik eksen
Göz kapağı bakımı

Meibomian bezi disfonksiyonunun etkisi birçok çalışma ile gösterilmiştir. Göz kapağında bulunan bu bezler, gözyaşı filminin lipid tabakasını sürekli olarak salgılar ve gözyaşının buharlaşmasını yavaştır. Bu bezlerin disfonksiyonunun görüldüğü hastalarda ve posterior blefarit, meibomitler, rozasea ve şalazyon gibi ilişkili hastalıklarda göz kapağı hijyenine dikkat edilmesi ve göz kapaklarının ısıtılması önerilmektedir.

Ancak göz kapaklarının ısıtılması nispeten karmaşıktır. Thea, göz kapaklarının standart koşullarda, gerekli sıcaklık ve nem düzeyini sağlayarak pratik bir şekilde ısıtılmasını sağlayan ilk tıbbi cihaz olan Blephasteam®'ı geliştirmiştir.


Terapötik eksen
Göz kapağı hijyeni

Birçok göz hastalığı, göz kapaklarının ve göz bölgesinin yetersiz hijyeniyle ilgilidir. Ayrıca, son zamanlarda yapılan çalışmalar, göz cerrahisinden önce göz kapaklarının düzgün bir şekilde temizlenmesi gerektiğini göstermiştir. Thea, ilaç teknolojisi ve oftalmolojide önde gelen uzmanlarla işbirliği içinde dermo-kozmetik ürünler geliştirmiştir.

Bu ürünler arasında jel (göz kapağı ve kirpik hijyeni için Blephagel®), steril mendil (cilt ve göz hijyeni için Blepaclean®) ve misel çözeltileri (göz kapaklarının hijyeni için Blephasol®) bulunmaktadır.

Terapötik eksen
Kornea Hastalıkları

eş ayrı tabakadan meydana gelen saydam bir yapı olan kornea görmede önemli rol oynar ve gözü bakteri, toz ve diğer yabancı cisimlerden korur. Kornea hasarı yüzeysel ise, enfeksiyon oluşmadan hızla iyileşir. Ancak, daha derin lezyonlarda, iyileşme süreci daha uzun sürecektir ve tam iyileşme sağlandığından emin olmak için bu konuda uzman bir göz hekimi tarafından tedavi gereklidir.

Kornea onarımını destekleyen yenilikçi bir tedavi olan Cacicol® prezervansız göz damlası (tıbbi cihaz) Théa tarafından geliştirilmiştir. Cacicol®, rejeneratif ajanlar ailesine aittir ve iyileşmeyi güçlendirerek invaziv cerrahinin ertelemesine veya önlemesine olanak sağlar. 

Terapötik eksen
Glokom

Körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan bu hastalığa dair pek çok araştırma yapılmış ve birçok yeni etkin tıbbi ürün geliştirilmiştir.

Théa'nın prezervansız ürünlerdeki tecrübesi ve farmasötik gelişmeler konusundaki bilgi birikimi, çok dozlu ABAK® şişede ilk prezervansız beta-bloker göz damlalarının ve takiben azaltılmış konsantrasyonda ve günlük tek doz olarak kullanılan ilk prezervansız beta bloker göz jelinin geliştirilmesine yol açmıştır. Théa yakın zamanda prezervansız latanoprost (prostaglandin) göz damlalarını piyasaya süren ilk laboratuvar olmuştur.

Bu nedenle Théa glokom tedavisinde prezervan maddeler içermeyen en geniş ürün yelpazesine sahiptir. Göz yüzeyi üzerindeki zararlı etkileri ve neden oldukları hassasiyet nedeniyle prezervanların glokom tedavisinde kullanımından kaçınılmalıdır.

Terapötik eksen
Göz Enfeksiyonu

Théa, hafiften ciddiye tüm enfeksiyöz göz hastalıklarının tedavisinde çeşitli antiseptikler ve antibiyotikler içeren göz damlaları ve oftalmik merhem portföyüyle bu pazarda önemli bir oyuncudur.

Théa, tedavi süresi üç gün olan makrolid ailesine ait ilk antibiyotik tek kullanımlık göz damlasını satışa sunarak bu alanda bir dönüm noktasına ulaştı. Sağlık ile ilgili düzenlenmelere uygun olarak, katarakt ameliyatı sonrasında ön kamaraya enjekte edilen ilk ve tek antibiyotiğin Avrupa tarafından onaylanması ile ikinci önemli adım atıldı

Terapötik eksen
Göz Enflamasyonu

Anti-enflamatuvar ilaçlar, kortikosteroidlerin ve ardından non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçların (NSAİİ) ortaya çıkmasıyla oftalmik tedavilerde devrim yarattı.  

Théa, diğer alanlarda olduğu gibi, tek kullanımlık damlalar veya ABAK® çok dozlu şişelerde prezervansız çeşitli göz damlaları geliştirmiştir. Bu hastalıklarda oküler enflamasyonu şiddetlendirdiği için prezervan maddelerden kaçınmak önemlidir.

Théa, ilaçların retina ve oküler yüzeye uygulaması için yeni sistemler ve yeni nesil anti-inflamatuvar ilaçlar geliştirmek için araştırmalarına devam etmektedir. 

Terapötik eksen

Oküler Herpes Hastalığı

Oküler herpes hastalığı ağrılı bir hastalıktır. Özellikle anti-herpes etkili göz damlaları ve merhemler ile tedavi edilebilmektedir. Théa, oküler herpes hastalığının tedavisi için göz jeli geliştirmiştir. Bu göz jeli son otuz yılda, herpes virüsünün neden olduğu göz enfeksiyonlarının tedavisi için geliştirilen tek topikal ilaçtır.


Terapötik eksen

Midriyazis

Göz bebeğinin genişletilmesi (midriyazis) katarakt ameliyatından önce ve bir çok rutin göz muayenesi için gereklidir. Théa göz hekimlerine pupil dilatasyonu için klasik damlaların yanı sıra midriyatik ajanların uygulanmasında iki yenilikçi yöntem sunuyor:

-Katarakt cerrahisi veya dilate göz muayenesinden önce konjunktival keseye yerleştirilen oküler insert.

- Katarakt cerrahisinden önce ön kamaraya enjekte edilen, 2 midriyatik ajan ve bir anestetik içeren solüsyon.

Bu iki form tek doz olarak uygulanmaktadır. Böylece göze verilen aktif bileşen miktarı kontrol altındadır ve hastaya olan etkisi kontrol altına alınabilir.