Yan Etki Bildirimi

Yan Etki Bildirimi

Théa Group

Théa Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. tüm tıbbi ürünleri için yan etki/advers reaksiyon bildirmek isterseniz, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99) veya telefon aracılığı ile (0216 385 93 33) veya aşağıda yer alan formu doldurup ileterek bildirebilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.


TÜFAM BİLDİRİM FORMU