Göz Sağlığı

Kuru göz nedir?

Kuru göz ya da kuru göz sendromu olarak bilinen durum, gözyaşı kalitesindeki ve/veya bileşimindeki bir anormallik sonucunda göz yüzeyinin kronik irritasyonudur.

Gözyaşı bezleri tarafından üretilen göz yaşı su ve tuzdan oluşur. Bunlara ek olarak, hücreler (gözün beyazını kaplayan ince bir zar olan konjonktivada yerleşmiş, mukus içeren hücreler) ve göz kapağında yerleşmiş olan bazı küçük bezler (Meibomian bezleri) tarafından üretilen az miktarda protein ve lipidleri (yağları) içerir. Göz kapaklarının düzenli olarak kırpılması, bu farklı bileşenleri karıştırıp yayarak nemlendirici, kayganlaştırıcı ve koruyucu bir film tabakası oluşturan ve göz yüzeyine üzerindeki bu tabakaya “gözyaşı filmi” adı verilir.

Bazı koşullarda gözyaşı üretimi, içeriğindeki protein ve lipidlerin yapısı ve miktarı bozulabilir:

  • Üretimindeki bir azalma veya aşırı buharlaşma nedeniyle gözyaşı miktarı yetersiz olabilir; 
  • Lipid veya proteinlerin üretimindeki bir değişiklik göz yüzeyinde etkili bir koruyucu film oluşmasına imkan vermez. Bu durumda, bazen gözyaşı üretimi artsa da, gözyaşı filmi içinde diğer bileşenler bulunmadığından, gözlerin yaşarması sorunun düzeltmez.
  • Her iki durumda da sonuç aynıdır: göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesi veya kayganlaşmaması kronik irritasyon belirtilerinin veya komplikasyonlarının ortaya çıkmasına yol açar.